Responsive imageE-ADİSYON

Gerçek usulde vergi ödeyen, hizmet sektöründe bulunan işletmeler bir mal ya da hizmetin cinsi ya da miktarını göstermek için adisyon düzenler. e-Adisyonda da yine aynı bilgilerin yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte e-Adisyonun düzenlenmesi, elektronik ortamda ve sipariş alımı müşteriden gerçekleştirilirken yapılacaktır.


Elektronik ortamda hazırlanan e-Adisyon belgesi çıktısının, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunluluğu yoktur. Fakat e-Adisyon belgeleri, hizmet satımı tamamlanmasıyla evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir.