Responsive imageE-İRSALİYE

e-İrsaliye irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir. Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

Avantajları
İrsaliyeyi kağıt olarak hazırlamak zorunda olmayan şirketler, elektronik ortamda hazırlanan e-İrsaliye ile zamandan kazanırlar.Şirketler irsaliye basım, kargolama, arşivleme giderlerini azaltıp, iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf ederler. Alıcıya anında ulaşan bilgi ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlar ve dijital arşivleme ile irsaliye bilgilerine hızlıca ulaşabilirler.Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye’ler ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra kağıt israfından karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun azaltılmasına yardımcı olurlar. Muhasebe sistemlerine entegre edilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.