Responsive imageE-SMM

e-Smm Serbest meslek makbuzu oluşturma zorunluluğu olan mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzlarının kanun ve mevzuatlar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulması, raporlanması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir.

Avantajları
Makbuzların günlük olarak GİB’e raporlanması sağlanır. Makbuzun oluşturulması, gönderilmesi birkaç dakika içerisinde tamamlanır.Makbuzların elektronik ortamda saklanması ve raporlanması ile arşivleme için harcanan maliyetleri ortadan kaldırılır. Kağıt irsaliye oluşturmak için kesilen ağaç sayısı azaltılarak çevre koruması sağlanır.Oluşturulan makbuzun muhatabına e-mail aracılığıyla ilietilebilmesi sayesinde makbuzun kaybolması engellenir ve makbuza tekrar tekrar erişilebilir.