Sıkça Sorulan Sorular

Kontörüm bittiğinde ne yapmalıyım?

Merkezimiz 0850 259 90 80’ i arayabilir veya müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir mi?

Evet. Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilirler. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir?

Zorunlu ya da gönüllü fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

Mali mühür nedir? Ne işe yarar?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

İlk defa e-Fatura hizmetinden faydalanacağım. Hızlı Bilişim'in özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

e-Fatura’ya ilk kez geçecekler, TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifresini temin ettikten sonra https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yararlanma yöntemini “Özel Entegrasyon” seçerek e-Fatura başvurusu yapmalıdır. e-Fatura başvurusu tamamlandıktan sonra tarafımıza ulaşılmalıdır.Kullanıcı hesapları tarafımızdan oluşturulacaktır.

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kâğıt fatura gönderip, alabilir miyiz?

Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar. Ek olarak, e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.

Fatura göndereceğim alıcı e-Fatura mükellefi değil. Ne yapmalıyım?

e-Fatura, yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilir. e-Arşiv fatura mükellefi iseniz e-Arşiv fatura düzenlemelisiniz. Değilseniz, eskisi gibi kâğıt fatura kesebilirsiniz.

e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Hızlı Bilişim,müşterileri için e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defterde 10 yıl saklama hizmeti vermektedir.

Alıcının e-Fatura mükellefi olup olmadığını nereden bileceğim?

Hızlı Bilişim e-Fatura kayıtlı kullanıcı sorgulaması ile vkn/ unvan ya da tüm kayıtlı mükellef listesine ulaşarak sorgulama yapılmasını sağlamaktadır.

Temel ve ticari fatura senaryosu arasındaki fark nedir?

"Temel fatura" ile "Ticari fatura" arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkânı açısından farklılık bulunmaktadır. Alınan ticari faturaya e-fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkânı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.

E-faturaya geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler kimlerdir?

2018 veya sonrasında satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olanlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan bayilik lisansı alanlar, İnternet reklamcılığı hizmeti sağlayanlar, Komisyoncu veya tüccar olarak sebze, meyve ticareti gerçekleştirenler, Alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün içeren mamuller, makaron ürünlerinden en az birinin imalatını veya ithalatını gerçekleştirenler, zorunlu e-fatura mükellefidir.

Bir firmanın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html

İptal süresi aşılmış faturalarımızı nasıl iptal ederiz ?

Geçmiş fatura tutarı ile aynı tutarı karşılayan iade e-faturası kesilir. Bu işlem bir önceki e-faturayı iptal etmez. İade faturası ile daha önce kesilen e-fatura birbirlerini geçersiz hale getirir.

Temel faturanın ve ticari faturanın iptal edilmesi arasındaki farklar nelerdir?

Temel fatura düzenlendiği tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı üzerinden iptal edilebilir. Ticari fatura da 8 iş günü içerisinde ret edilebilir, alıcı kişinin kabul veya reddederek yanıt vermesi beklenir. E-fatura alıcısı gereken sürede ticari faturayı yanıtlamazsa fatura otomatik olarak kabul edilir.

Fatura tasarımında sakıncalı olan unsurlar nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği şablonların dışına çıkılması sakıncalıdır. Örneğin şirkete ait logo boyutunun faturada olması gerekenden büyük olması alıcı tarafında faturanın görüntülenemiyor olmasına sebep olabilir.

Kimler zorunlu e-Arşiv mükellefi olmak zorundadır?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan aynı zamanda 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Arşiv kullanıcısı olabilir miyim?

Hayır. e-Arşiv kullanıcısı olacak mükelleflerin daha önceden geçmedilerse öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir.

İlk defa e-Arşiv hizmetinden faydalanacağım. Hızlı Bilişim'in özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

e-Arşiv'e ilk kez geçecekler, TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifresini temin ettikten sonra https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yararlanma yöntemini “Özel Entegrasyon” seçerek e-Fatura başvurusu yapmalıdır. e-Fatura başvurusu tamamlandıktan sonra tarafımıza ulaşılmalıdır.Kullanıcı hesapları tarafımızdan oluşturulacaktır.

e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki temel farklar nelerdir?

e-Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilmektedir, kâğıt çıktı gönderilmesinin geçerliliği yoktur. e-Arşiv fatura ise elektronik ortamda oluşturulduktan sonra kâğıt ya da e-Posta olarak alıcısına iletilebilmektedir.• Alıcısına iletilen her e-Fatura öncelikle GİB üzerinden geçmektedir. e-Arşiv faturada ise rapor gönderimi ile GİB bilgilendirilmektedir.• e-Fatura yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilecekken e-Arşiv fatura, e-Fatura mükellefi olmayanlara ya da nihai tüketicilere düzenlenebilmektedir.

e-Arşiv raporu nedir?

e-Arşiv raporları 1/1/2019 tarihinden itibaren; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Hızlı Bilişim aracılığı ile e-Arşiv fatura raporlaması, fatura oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır. Oluşturulan e-Arşiv raporunun içeriğinde o gün içerisinde oluşturulan e-Arşiv fatura bilgileri ve varsa önceki bir tarihi içeren fatura bilgileri olabilir.

Fatura irsaliye ile aynı anda oluşmuyorsa, malı irsaliye ile gönderip, ilgili faturayı mail olarak müşteriye iletebilir miyiz?

Evet. Malın irsaliye ile gönderilmesi durumunda; faturanın malın teslimi anında düzenlenmediği varsayımıyla oluşturulan e-Arşiv faturalarında, sevk irsaliyesi tarihi ve numarası belirtilerek kullanılabilmektedir. Ayrıca alıcının talebi doğrultusunda e-Arşiv faturaları elektronik ortamda iletebilir.

İnternetten yapılan bir satışın müşteriye kargolanması sürecinde, oluşturulan e-Arşiv faturasının üzerinde, ‘’İrsaliye yerine geçer" ibaresi ile gönderimi yeterli midir? Yoksa ayrıca irsaliye düzenlenmesi gerekmekte midir?

Malla birlikte gönderilen «İrsaliye yerine geçer» ibareli e-Arşiv faturası yeterlidir, ayrıca irsaliye düzenlemeye gerek yoktur.

Hızlı Bilişim'de kullanıcı bazında e-Arşiv rol tanımlaması yapılabiliyor mu?

Evet. Fatura oluşturma, sorgulama, iptal etme; e-Posta/ SMS sorgulama, rapor sorgulama gibi roller tanımlanarak kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmektedir.

e-Arşiv faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

Mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Faturalara ve e-Arşiv raporlarına istendiğinde kolaylıkla erişilebilmesi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntülenebilmesi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarının üretilebilmesi Hızlı Bilişim tarafından sağlanmaktadır. Mükellefler talep edilen belgeleri mevzuata uygun olarak elektronik ve kâğıt olarak Hızlı Bilişim uygulamasından indirilebilir ya da yazdırılabilir. Ayrıca Hızlı Bilişim, müşterileri için e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defterde 10 yıl saklama hizmeti vermektedir.

e-Defter kapsamında tutulacak defterler hangileridir?

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile standartları yayımlanan yevmiye defteri ve defteri kebir elektronik ortamda oluşturulacaktır.

Kimler zorunlu e-Defter mükellefi olmak zorundadır?

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan lisans alan, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere elektronik defter tutma ve e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

Evet. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından gönüllü olarak yararlanılabilir.

Hem kâğıt hem de elektronik defter tutmak mümkün müdür?

Hayır. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

Platform bağımsız uyumlu yazılım programı nedir?

e-Defter uygulaması kapsamında, mükelleflerin elektronik defter ve beratlarını oluşturmada kullanacakları yazılımlara “uyumlu yazılım” denilmektedir. Başkanlığın sitesinde uyumlu yazılımların listesi yayımlanmaktadır. Ayrıca bazı firmalar, programlarına platform bağımsız özelliği katarak, kendi yazılımlarını muhasebe programlarından bağımsız hale getirmiştir. Bu şekilde, müşterileri hangi muhasebe programını kullanırsa kullansın, veri aktarımında müşterisine uygun bir yol belirleyerek elektronik defter ve berat üretebilmektedir. Hızlı Bilişim , platform bağımsız uyumlu yazılım olarak müşterilerine hizmet vermektedir.

İlk defa e-Defter hizmetinden faydalanacağım. Hızlı Bilişim'in özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

İlk defa e-Defter hizmetinden faydalanacağım. Hızlı Bilişim'in özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

e-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

Zaman damgası nedir?

Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. GİB’in e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührün yanı sıra zaman damgası da eklenmesi gerekmektedir. Kullanımı zorunlu olmamakla birlikte yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Zaman damgası adet (kontör) bazında olmasından dolayı her bir berata konulan zaman damgası Kamu SM nezdinde bir kontör olarak adlandırılır.Hızlı Bilişim, e-Defter kapsamında zaman damgası hizmetini ücretsiz olarak sağlamaktadır.

e-Defterlerin çıktısını alsam o şekilde saklasam olur mu?

Hayır. Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır. Hızlı Bilişim tarafından e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defter hizmetlerinde saklama süresi 10 (on) yıldır.

Kullanıcı bazında e-Defter rol tanımlaması yapılabiliyor mu?

Evet. Defter, oluşturma, görüntüleme, onaylama gibi roller tanımlanarak kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmektedir.

e-İrsaliye hangi irsaliye türünü/ türlerini kapsamaktadır?

Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-İrsaliye kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kağıt irsaliye düzenleyecek miyiz?

e-Fatura’da olduğu gibi yalnızca kayıtlı e-İrsaliye mükelleflerine e-İrsaliye düzenlenecektir. e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

Malın fiili sevki sırasında araçta e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak zorunlu mudur?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

e-İrsaliye de e-Fatura gibi sistem üzerinden geliyor ise alıcı taraf nasıl karşılayacak?

Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/ kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilecekler.

e-SMM Nedir?

Serbest Meslek Erbabı kişilerin, yapmış oldukları ticari faaliyetleri karşılığında almış oldukları ücretler için Serbest Meslek Makbuzu kesmeleri gerekmektedir. Daha önceleri manuel ve basılı olarak keserek hizmet verdikleri kişi ya da kuruma kesilen makbuzların, dijital ortamda kesilerek saklanmasına olanak sağlayan sisteme e-SMM (Elektronik Serbest Makbuzu) denilir.

e-SMM Geçişi Zorunlu mudur ?

e-SMM geçişi daha önce gelir idaresi başkanlığı tarafından, yıllık kazancı 50.000,00-TL (Elli Bin Türk Lirası) üzerinde olan serbest meslek erbabının geçişi için birkaç kez tarih verilmiştir. Bu verilen tarihler uzatılmış en son 01 Temmuz 2019 tarihi bildirilmiştir. Ancak günümüz itibarıyla bu tarih için de bir zorunluluk henüz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesinleşmemiştir.

e-SMM Nasıl Çalışır?

Serbest Meslek Erbabı kişilerin yapmış/vermiş oldukları hizmet ile ilgili kazandıkları ücret ile ilgili bir sistem yardımı ile dijital ortamda serbest meslek makbuzunu oluştururlar. Ancak bu makbuzun basılı çıktısı alınmadan, sistem üzerinden hizmet verilen kişi ya da kurumun mail adresi ile Gelir İdaresi Başkanlığına dijital olarak teslimi yapılır. Bu makbuzun çıktısını alarak, elden, posta ya da kargo kullanılarak klasik yöntemlerle teslim edilmesine gerek yoktur.

Kesilen e-SMM’ leri Muhasebeme Nasıl Göndereceğim?

Belirli bir dönem içerisinde kesmiş olduğunuz e-SMM lerinizi, sistem içerisinden alacağınız bir rapor ile muhasebecinize göndereceksiniz. Bu raporla birlikte e-SMM çıktılarınızı koymanıza gerek yoktur. Muhasebeciniz kesmiş olduğunuz e-SMM’ nin tarih, makbuz numarası ve bedel gibi unsurlarını bu tablo üzerinden görüp bildirimini yapacaktır.

Kesilen Bir e-SMM İptal Edilebilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında direk olarak yapılan ya da yapılması gereken bir iptal işlemi yoktur. Ancak iptal sistemi şu şekilde çalışır; dönem içerisinde kesmiş olduğunuz makbuzun iptal işlemini sistem içerisinden yapabilirsiniz. e-SMM makbuzlarınız muhasebeciniz tarafından beyan esasına dayandığı için, muhasebeciniz tarafından beyan edilmeyen e-SMM makbuzunuz kesilmemiş sayılır. Dolayısıyla sistem içerisinden iptal ettiğiniz e-SMM, muhasebeciniz tarafından beyan edilmeyeceğinden, kesilmemiş olacaktır.

e-SMM ile Birlikte Klasik Sistem Makbuz Kesebilir miyim?

Belgelerinizin teslimi ile birlikte sisteme e-SMM mükellefiyetiniz kayıt altına alınır ve sistem Elektronik İmza Kartınızın bulunduğu bilgisayara bir seferliğe mahsus kurularak kullanıma açılır. Bu andan itibaren Klasik Sistem Serbest Meslek Makbuzunuzu kullanamazsınız. Yalnızca e-SMM oluşturabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu nedir?

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve raporlanması Elektronik Müstahsil Makbuzu denir.

e-Müstahsil Makbuzu zorunlu bir uygulama mıdır?

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

e-Müstahsil Makbuzu belgesi çıktısının teslimi zorunlu mudur?

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

e-Bilet’de Kağıt Baskı (Çıktı) Verilmesi Zorunlu mu?

Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına talebi doğrultusunda kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur.

Elektronik Biletler Yolcuya Nasıl İletilmelidir?

Hızlı Bilişim tarafından üretilen e-Bilet firma tarafından görüntülenebilir, çıktı alınabilir, müşteriye e-Posta ile iletilebilir. Müşteriye e-Posta yoluyla iletilebilen e-Bilet ise kağıt baskısı kolayca alınabilecek şekilde yolcuya iletilmelidir.

e-Bilet Geçiş Zorunlu mu?

Son yayımlanan taslak tebliğ kapsamında sinema işletmelerinin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-Bilet’in ayrıca yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda bilgi fişi yoluyla kaydedilmesi ve GİB'e e-Bilet raporlarının iletilmesi zorunlu olacak. Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin de 1 Ocak 2020'ye kadar e-Bilet uygulamasına geçiş yapması beklenmektedir.

e-Bilet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

GİB’in talep ettiği başvuru formu ve taahhütnamesinin imzalı aslı,Gerçek kişi mükellefler için imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma, muhafaza ve ibraz etme ile elektronik bileti yolculara sunma süreçleri, elektronik bilet bedelini gider gösterecek mükelleflere ilişkin bilgilerin bilet üzerinde gösterilmesine ilişkin süreçlerin gerçekleştiği donanım ve yazılımlar hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı BİS Raporu,Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerin merkez/şube/acente/çağrı merkezi gibi bilet satışı yapan birimleri ve bunlara atayacakları 3 haneli harf ve/veya rakamlardan oluşan (alfanumerik) kodları gösteren birim kodları listesi,Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet, yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları.Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme izni verilecektir.

e-Mutabakat Nedir

e-Mutabakat, şirketler arası alacak-borç hesaplarının eşitlenmesi olan mutabakat yazışmalarının telefon ya da posta yerine elektronik ortamda yapılmasıdır.

e-Mutabakat yöntemini kimler kullanabilir?

BA-BS bildirimleri ve cari hesap mutabakatlarını elektronik ortamda yapmak isteyen tüm işletmeler kullanabilir.

e-Mutabakat uygulaması ile gönderilen mektupların yasal geçerliliği var mıdır?

Gönderilerinizi KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden yaparak giden mutabakat mektuplarının ve gelen cevapların resmi olmasını sağlayabilirsiniz.

Gelen mutabakatlara cevap vermek için ücret öder miyim?

Karşı taraftan e-posta olarak size gelen e-Mutabakatlar için ücret ödenmez.

Bütün müşterilerime e-Mutabakat göndermem mümkün mü?

e-posta kullanan bütün müşterilerinize e-Mutabakat gönderimi yapabilirsiniz.

e-Mutabakat uygulamasında neden Hızlı Bilişim'i tercih etmeliyim?

Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, e-Mutabakat uygulamasını hızlı ve güvenli bir biçimde kullanmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda mutabakat mektuplarınız 10 yıl boyunca Hızlı Bilişim güvencesiyle saklanır, istediğiniz anda e-Mutabakat raporlarınıza kolayca ulaşmanıza olanak sağlar.