E-MUTABAKAT

e-Mutabakat, şirketler arası alacak-borç hesaplarının eşitlenmesi olan mutabakat yazışmalarının telefon, faks ya da posta yerine elektronik ortamda yapılmasıdır. e-Mutabakat ile her şirket kendi cari datalarını sisteme yükleyebilir ve karşı tarafın gönderdiği datalarla kolayca karşılaştırma yaparak mutabakat işlemlerini kısa sürede, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal zemininizde hazır.

Copyright ©2018 Hızlı Bilişim Teknolojileri