WhatsApp ile Sohbet Et
Loading...

Hakkımızda

Politikalarımız !

İş Sürekliliği Politikası

  Hızlı Bilişim Teknolojileri olarak iş sürekliliği politikamızın amacı, olası her türlü olağanüstü durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliği kesintisi yaratabilecek olayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmektir. Şirket müşterilerine ve paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek ve olağanüstü koşullar oluştuğunda bile kesintisiz hizmet sunabilmek tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. Bunun için;

Müşterilerimize karşı her zaman ve her koşulda dürüst, saygılı, yardımcı ve çözüm odaklı olmayı,
Tabi olduğumuz ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan iş sürekliliği gereksinimlerini sağlamayı,
İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
Kurulan kontrol altyapısı ile iş sürekliliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Hizmet Yönetim Politikası

  Hızlı Bilişim olarak Hizmet Yönetimi Sistemi çerçevesinde sağlanan hizmetleri sürekli iyileştirilerek, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması hedeflenmiştir. Tüm faaliyetlerimizde ISO 20000-1: 2018 standardını uygulayarak,

Hizmet Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlamak,
Bilgi Teknolojileri Hizmetlerini ölçülebilir kılmak ve gözden geçirmek,
Müşterilerden gelen bildirimleri değerlendirmek, çıkarımlar yaparak geri bildirimlerde bulunmak,
Bilgi Teknolojileri hizmeti sunulan iç/dış paydaşların memnuniyetini sağlamak için faaliyetlerimizi tüm çalışanların katılımıyla yürütmeyi amaçlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası

  Hızlı Bilişim Teknolojileri kapsamı dahilinde üretilen her formattaki bilginin BGYS gereksinimleri çerçevesinde yerine getirilecek şekilde sürekli iyileştirip işleterek,

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak,
Erişim yetkilerini 'bilmesi gereken prensibi'ne uygun olarak vermek, yetkisiz erişimleri engellemek,
Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını taahhüt ederiz.