WhatsApp ile Sohbet Et
Loading...

e-Müstahsil

E-Müstahsil Nedir?

   e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması ve raporlanmasının yanı sıra hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını sağlayan elektronik bir uygulamadır.

   e-Müstahsil, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Müstahsil Makbuzunun, tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura yerine geçecek belgedir.

   Vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını hem kâğıt hem de elektronik ortamda muhafaza edilmesini ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsar.

Kimler E-Müstahsil Makbuz Uygulamasına Geçiş Yapabilir?

 E-müstahsil makbuz uygulaması, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin fatura işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bu nedenle, Türkiye'de faaliyet gösteren her türlü mükellef, e-müstahsil makbuz uygulamasına geçiş yapabilir.

  Ancak, e-müstahsil makbuz uygulamasına geçiş yapmak isteyen işletmelerin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar arasında, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmak, mali mühür sahibi olmak, uygun bir muhasebe programı kullanmak gibi şartlar yer almaktadır.  Ayrıca, bazı işletmelerin yasal olarak e-müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar arasında, elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet, kira gibi hizmet veya mal satışı yapan işletmeler, vergi mükellefi olanlar ve özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefi olanlar yer almaktadır.

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

  E-müstahsil makbuzu, Türkiye'de 2019 yılından bu yana uygulanan bir fatura türüdür. E-müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu olan işletmeler, belirli hizmet veya mal satışlarında bu fatura türünü kullanmak zorundadır. E-müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu olan işletmeler şunlardır:

Elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet, kira gibi hizmetlerde fatura düzenleme zorunluluğu olan işletmeler
Vergi mükellefi olanlar
Özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefi olanlar.

   E-müstahsil makbuzu, bu işletmeler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. Bu nedenle, düzenleme zorunluluğu olan işletmelerin, e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmeleri ve bu belgeyi düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, e-müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayan işletmeler, bu uygulamaya geçmek zorunda değillerdir.