WhatsApp ile Sohbet Et
Loading...

e-Saklama

E-Defter Saklama Nedir?

   E-Defter kayıtlarının saklanması, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 232. maddesi gereği, en az 10 yıl boyunca elektronik ortamda yapılmalıdır. E-Defter saklama, defter kayıtlarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması ve erişilebilir olmasını sağlar.

   E-Defter saklama işlemi, öncelikle defter kayıtlarının doğru bir şekilde oluşturulması, mali mühür, e-imza ve zaman damgası gibi unsurlarla korunarak güvenli bir şekilde saklanması ve değiştirilemez hale getirilmesiyle başlar. Ardından, bu kayıtların elektronik ortamda saklanacak bir depolama cihazına aktarılması gerekir.

   E-Defter saklama işlemi, öncelikle defter kayıtlarının doğru bir şekilde oluşturulması, mali mühür, e-imza ve zaman damgası gibi unsurlarla korunarak güvenli bir şekilde saklanması ve değiştirilemez hale getirilmesiyle başlar. Ardından, bu kayıtların elektronik ortamda saklanacak bir depolama cihazına aktarılması gerekir.

Neden E-Defter Yasal Saklama

 E-Defterlerin yasal saklanması, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 232. maddesi tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu maddeye göre, mükellefler, defterlerini en az 10 yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler. Bu süre, defter kayıtlarının bir denetim ya da inceleme sırasında gerektiğinde kullanılabilmesi için yeterli bir zaman dilimidir.

  E-Defterlerin yasal saklanması, vergi idaresinin defter kayıtlarını kontrol etmek için düzenlediği denetimlerde önemli bir rol oynar. Vergi mükelleflerinin defter kayıtlarını belirtilen süre boyunca güvenli bir şekilde saklamaları, vergi idaresinin kayıtlara erişebilmesini ve inceleyebilmesini sağlar. Bu, vergi mükelleflerinin vergi yasalarına uygunluğunu denetlemek ve gerekirse cezai yaptırımlar uygulamak için gereklidir.  Ayrıca, E-Defterlerin yasal saklanması, mükelleflerin kayıtlarını fiziksel olarak saklamalarına kıyasla birçok avantaj sağlar. Elektronik ortamda saklanan defter kayıtları, daha az yer kaplar, kolayca erişilebilir ve aranabilir, kayıtların korunması ve güvenliği için gerekli olan önlemler alınabilir ve kayıtların dijital olarak paylaşılması daha kolaydır.  Sonuç olarak, E-Defterlerin yasal saklanması, vergi mükellefleri için zorunlu bir yükümlülüktür ve defter kayıtlarının doğru bir şekilde saklanması, vergi idaresinin denetim ve inceleme faaliyetlerinde önemli bir rol oynar.

E-Defter Saklama Uygulaması Zorunlu mu?

  E-Defterlerin saklanması zorunludur. Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 232. maddesi, mükelleflerin defter kayıtlarını en az 10 yıl süreyle saklamalarını ve bunları elektronik ortamda tutmalarını zorunlu kılmaktadır. E-Defter uygulaması, defter kayıtlarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması ve erişilebilir olmasını sağlar.

  E-Defterlerin saklanması zorunludur. Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 232. maddesi, mükelleflerin defter kayıtlarını en az 10 yıl süreyle saklamalarını ve bunları elektronik ortamda tutmalarını zorunlu kılmaktadır. E-Defter uygulaması, defter kayıtlarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması ve erişilebilir olmasını sağlar.

  Sonuç olarak, E-Defter saklama uygulaması zorunlu bir yükümlülüktür ve vergi mükelleflerinin defter kayıtlarını en az 10 yıl boyunca doğru bir şekilde saklamaları gerekmektedir. Vergi idaresi tarafından düzenlenen denetimler sırasında, E-Defter kayıtlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde tutulup tutulmadığı kontrol edilir ve eksik veya yanıltıcı kayıtlar nedeniyle cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet, kira gibi hizmetlerde fatura düzenleme zorunluluğu olan işletmeler
Vergi mükellefi olanlar
Özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefi olanlar.

   E-müstahsil makbuzu, bu işletmeler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. Bu nedenle, düzenleme zorunluluğu olan işletmelerin, e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmeleri ve bu belgeyi düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, e-müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayan işletmeler, bu uygulamaya geçmek zorunda değillerdir.